ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူ၀ါဒ

:: မင်္ဂလာပါ

:: ရာန်းမန်ဂလာ မှကြိုဆိုပါသည်၊ r‌anmangala.com ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ (Privacy Policy) ကိုအချိန်ပေး ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

:: ကျွန်တော်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ယုံကြည်မှုကို အလေးထားပါသည်။ သုံစွဲသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုတာ အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုရှိရန်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အစွမ်းကုန်ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မူ၀ါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

:: ၀ဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲသူ၏ အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း နည်းလမ်း အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့၏  ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ (Privacy Policy) ပါ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောမတူလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ ၀ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

:: ကျွန်တော်တို့သည် ၀ဘ်ဆိုဒ် သုံးစွဲသူများ၏ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရာတွင်၊ ဝေမျှ ရာတွင် နှင့် ထိန်းသိမ်းရာတွင်၊ ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

:: ကျွန်တော်တို့သည် သည် ၀ဘ်ပေ့ဂျ် အသုံးပြုမှုကို ခွဲခြား စိစစ် တိုင်းတာရန် နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန် အချို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာများတွင် “cookies” ကဲ့သို့ အချက်အလက် ကောက်ခံသည့် အရာများကို အသုံးပြုပါသည်။Cookies အများ စုသည် “session cookies” များ ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူ၏ ဘရောက်ဇာ (browser) အနေဖြင့်လည် cookies များကို လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။

:: ကျွန်တော်တို့၏၀ဘ်ဆိုဒ်ကို အလွန် လုံခြုံစိတ်ချရသော ဆာဗာပေါ်တွင်လွှင့်တင်ထားရှိ သော်လည်း  ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များ လုံခြုံမှု ( အင်တာနက်မှတဆင့် အသုံး ပြုခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းများ စသည်ဖြင့် .. ) ကို ရာနှုန်းပြည့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အာမခံရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။